contacte: info@innobalears.com Mariona Luis Tomás

Innovació Social

Canalitzant talent per respondre a desafiaments comuns

Entenem Innovació Social com la capacitat d’una societat de fer servir els seus recursos per resoldre problemes existents i avançar-se a desafiaments futurs.

Aquesta innovació pot articular-se des de diferents àmbits:

 • Des de l’àmbit empresarial i del tercer sector: Aprofitant el coneixement i recursos dels membres de la Comunitat receptora dels serveis o productes per fer empreses més sostenibles (econòmicament viables, socialment responsables i amb mínim impacte ambiental).
 • Des de l’àmbit públic: Aprofitant el talent dels ciutadans per construir una societat millor.
 • Des de l’àmbit individual: Identificant i implantant iniciatives d’innovació social, que són mecanismes pels que una persona o grup de persones s’organitzen per donar resposta a un desafiament concret.

La innovació social cobra cada cop més força amb l’aparició i consolidació de les xarxes socials a Internet, que connecta comunitats d’usuaris amb interessos comuns d’arreu del món.

La nostra proposta en 10"
 • Transformam la teva idea en una realitat viable, de màxim impacte social i de mínim impacte ambiental.
Experiència
 • Identificació d'iniciatives d’innovació social a les Illes Balears. Elaboració d’un llistat d’iniciatives d’innovació social que han emergit o s’han consolidat a les Illes Balears des de l’any 2010, centrades en donar resposta a desafiaments socials comuns.
 • Proposta de creació d’un living lab vinculat a la Serra de Tramuntana en l’illa de Mallorca, que estaria integrat per un espai físic i un espai virtual i en el que hi participarien centres de coneixement, empreses, administració pública i ciutadans.
 • Lideratge ideològic del moviment Social XXII. Elaboració de la primera versió del document sobre el que es va basar la posada en marxa de Social XXII, moviment social dedicat a observar, analitzar i difondre les iniciatives d’innovació social emergents a les Illes Balears.
 • Participació en l'organitzación de la I Trobada d’Innovació Social a les Illes Balears.
 • Contribució a la definició d’un espai de coworking gestionat per l’Associació de Joves Empresaris a Mallorca.
 • Realització de diferents cursos sobre eines emergents en Innovació Social: crowdfunding, crowdvoting, crowdwisdom, crowdcreation.

Els nostres Serveis

A InnoBalears treballem per projecte i sempre fem una proposta personalitzada amb objectiu i resultat esperat del projecte, planificació i pressupost. L’acceptació o no de la proposta depèn del client.

A nivell de serveis d’innovació social, la proposta d’InnoBalears posa damunt la taula les següents opcions:

 • Si es té una idea que es creu que pot contribuir a una societat millor i es vol contrastar amb algú connectat amb la visió empresarial, oferim Tallers personalitzats d’estructuració de projectes per a iniciatives d’innovació social.
 • Si s'és part de l’Administració pública i interessa identificar i executar projectes de participació ciutadana al voltant de la innovació social oferim Suport tècnic a projectes d’Innovació, que inclou tot tipus de tasques de disseny, suport i seguiment del projecte.
 • Si es tracta d’una associació empresarial o un conjunt d’empreses d’una mateixa cadena de valor que volen detectar necessitats, detectar solucions i veure com els clients i usuaris utilitzen els seus serveis i productes oferim un servei de Disseny i gestió de Living labs, que són entitats mixtes de col•laboració público-privada on empreses, organismes públics, centres de coneixement i ciutadans s’involucren en el procés d’Innovació co-creant i validant tecnologies, plataformes, serveis i models de negoci en entorns i contexts reals i quotidians.
 • Per a projectes socials i mediambientals que impacten en l’escala de valors de grans col·lectius de persones i que requereixen finançament oferim un servei de crowdfunding, que descriu la cooperació col•lectiva de persones que treballen en xarxa i posen els seus diners i altres recursos en comú per donar suport a causes i projectes originats per altres persones.
 • Si del que es tracta és d’identificar idees o solucions d’un grup de població significatiu i divers, oferim un servei de Conceptualització i implantació de projectes de crowdsourcing, que és el traspàs de que una tasca la faci una persona específica a que la faci un gran grup de persones a través d’una convocatòria oberta.
 • Si es tracta d’una entitat que acaba de treure un nou producte o servei i vol donar-lo a conèixer de forma personalitzada a determinats tipus de client oferim un servei d’Identificació de comunitats d’interès per a nous mercats socials..
 • En el marc de l’oferta de projectes de benchmarking fem Anàlisi i seguiment de plataformes de compra col·lectiva o Anàlisi de moviments públics d’innovació social, entre d'altres.
 • Un servei interessant per a emprenedors individuals i per a entitats públiques i gestors d’espai d’oficines és la definició d’espais de coworking, on persones de diferents àmbits comparteixen despatx, coneixement, contactes i activitats de caire empresarial.
 • Si el que es necessita és conèixer què és Innovació Social, quins mecanismes està articulant la societat per respondre a reptes comuns, com es pot posar en marxa una iniciativa d’innovació social i quins recursos hi ha disponibles, oferim Formació individual i grupal, en format de sessions formatives i en format taller temàtic sobre iniciatives concretes.

Hem vist com la Innovació ha passat dels Centres de Coneixement a les Empreses, i de les Empreses a les Persones, i volem contribuir a l'emponderament de la societat.

Mariona Luis Tomás | InnoBalears | Mallorca

InnoBalears, consultoria especialitzada amb àmplia experiència en gestió de la innovació planificada, intuïtiva i social a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera (Illes Balears - Espanya). Mariona Luis Tomàs, enginyera industrial.